4 spominjanja za upit:

Božidar Deduš

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vladimir Deduš

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Velimir Deduš

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Krešimir Deduš

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.