3 spominjanja za upit:

Darinko Bago

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Darinko Pupovac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Darinko Iveković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.