6 spominjanja za upit:

Daria Vrcan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Daria Majcan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Daria Tuhtan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Daria Mateljak-Bartulin

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Daria Ševo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Daria Ložnjak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.