2 spominjanja za upit:

Daliborka Kranjčić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Daliborka

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.