27 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1926 (10) 1927—1938 (7) 2007 (10)

Anka Cvijanović

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Ivo Cvijanović

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Uroš Cvijanovic

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Dušan Cvijanović

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Zorka Cvijanović

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Milan Cvijanović

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Cvijanović

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Bogdan Cvijanović

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Anica Cvijanović

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1923.

Marija Cvijanović

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1926.