6 spominjanja za upit:

Kata Conjar

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Milan Conjar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivica Conjar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Slavko Conjar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Biserka Conjar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Slavica Conjar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.