5 spominjanja za upit:

Celija

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Celija

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Celija

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Đani Celija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Branko Celija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.