6 spominjanja za upit:

Carmen Bago

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Carmen Brumnjak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Carmen Vilović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Carmen Miše

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Carmen Prohaska-Potočnik

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Carmen Ezgeta

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.