7 spominjanja za upit:

Lucas Czarek

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1683.

Katica Carek

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marijan Carek

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Natalija Carek-Turina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vlado Carek

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vlado Carek

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dubravka Carek

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.