4 spominjanja za upit:

Mile Butina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tomislav Butina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Milan Butina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Roman Butina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.