1 spominjanja za upit:

Bartul Burčul

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.