3 spominjanja za upit:

Milko Bulum

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Joško Bulum

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vidoje Bulum

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.