9 spominjanja za upit:

Simone Bucarica

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1705.

Vladimir Bukarica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Anastazija Bukarica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Branka Bukarica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Veljko Bukarica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zdravko Bukarica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nikica Bukarica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Miljenko Bukarica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mirko Bukarica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.