3 spominjanja za upit:

Đuro Brodarac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Lovorka Brodarac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vlado Brodarac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.