7 spominjanja za upit:

Stipan Berklyaca

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1691.

Zoran Brkljača

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Elizabeta Brkljača

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jelica Brkljača

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ankica Brkljača

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ante Brkljača

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vid Brkljača

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.