19 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —2007 (19)

Brankica Vra Božinović-Karauz

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Brankica Peša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Brankica Bojčić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Brankica Bučević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Brankica Cigrovski-Detelić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Brankica Cikoja

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Brankica Dubovečak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Brankica Filipaj

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Brankica Gnjatović-Čuturilo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Brankica Halar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.