8 spominjanja za upit:

Eneja Berković-Borovina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivo Kaštropil Borovina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marko Borovina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nelson Borovina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivo Borovina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Berislav Borovina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Maja Borovina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Željko Borovina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.