6 spominjanja za upit:

Tomo Borac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Filip Borac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Stjepan Borak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Franjo Borak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Slavko Borac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Borak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.