3 spominjanja za upit:

Marija Bodlović

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1923.

Jadranka Bodlović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Petar Bodlović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.