3 spominjanja za upit:

Mate Bilaver

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Branko Bilaver

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jure Bilaver

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.