23 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1906 (5) 2007 (18)

Bernard

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1691.

Ferdinand Bernardić

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Mara Bernardić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Ivo Brnardić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Joso Bernardić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Stjepan Bernardić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Brnardić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marijan Bernardić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Anka Bernardić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Bernardić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.