21 spominjanja za upit:

Prikaži u svim izvorima.

Bernard Vukas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bernard Oršolić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bernard Brnjić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bernard Čugalj

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bernard Domović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bernard Brno Đurđević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bernard Franković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bernard Gršić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bernard Jakelić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bernard Jelovica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.