10 spominjanja za upit:

Angjeo Bataja

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

O. Angjeo Bataja

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Bataja

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Bataja

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Bataja

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Bataja

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Bataja

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Bataja

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Bataja

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Ferdo Bata Mandić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.