68 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1902 (4) 1906 (10) 1917—1923 (10) 1928—1942 (10) 2007 (34)

Simeon Barach

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1786.

Hermina Barač

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

E. Barac

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Stanko Barac

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Josip Barac

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Stjepan Barac

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Andro Barac

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Andr Barac

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Antun Matijev Barac

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Mihovio Barac

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.