11 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1906 (1) 2007 (10)

Petar Bakran

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Ivan Bakran

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tatjana Bakran-Petricioli

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Franjo Bačan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Juraj Bakran

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vesna Bakran

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Maja Bakran

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivo Bakran

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marija Bačan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zlata Bakran

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.