8 spominjanja za upit:

Michael Bagarich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1721.

Ivan Bagarić

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1923.

Nikola Bagarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Bagarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zlatko Bagarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Bagarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Bono Bagarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivo Bagarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.