8 spominjanja za upit:

Armando Vičić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Armando Benazić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Armando Golja

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Armando Ujčić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Armando Lušetić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Armando Načinović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Armando Puklavec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Armando Jakačić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.