21 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1942 (6) 2007 (15)

Alma Grahor

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Alma Grahor

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Alma Berger

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1923.

Alma Kukovica

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1927.

Alma Bačić

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Alma Bačić

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Alma Cvitan-Matticchio

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alma Bizjak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alma Drobić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alma Gagić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.