16 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —2007 (16)

Alenka Vukalović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alenka Dučić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alenka Barbalić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alenka Borovčak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alenka Foretić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alenka Gagro

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alenka Grba

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alenka Ilijašević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alenka Jajac-Knez

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Alenka Jambrek

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.