10 spominjanja za upit:

Josip Akrap

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Ljubica Akrap

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1935.

Ljubica Akrap

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1935.

Petar Akrap

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Anđelko Akrap

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Branko Akrap

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Višnja Akrap Kotevski

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Darko Akrap

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Miladinka Akrap

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nikola Akrap

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.