2 spominjanja za upit:

Adrijana Raković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Adrijana Ivoš

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.