7 spominjanja za upit:

Živolić

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Živolić

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Živolić

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Živolić

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Živolić

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Dino Živolić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Živolić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.