2 spominjanja za upit:

Ana Zarac

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1926.

Dalibor Žarak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.