5 spominjanja za upit:

Žana Vujinović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jovanka Žana Gvozdenović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Žana Rubić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Žana Barač-Najev

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Žana Loborec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.