9 spominjanja za upit:

Jozo Šutalo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mladen Šutalo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivica Šutalo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tomislav Šutalo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Krešimir Šutalo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Petar Šutalo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marko Šutalo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goran Šutalo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Pavao Šutalo

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.