6 spominjanja za upit:

Joso Škara

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mladen Škara

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Joso Škara

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Danica Škara

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Robert Škara

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Damir Škara

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.