9 spominjanja za upit:

Nada Sindičić Šimundić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mladen Šimundić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mate Šimundić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljubica Šimundić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ana Marija Šimundić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Šimundić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nedjeljko Šimundić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ratimira Šimundić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Slavko Šimundić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.