2 spominjanja za upit:

Josip Šimag

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Andrija Šimag

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.