2 spominjanja za upit:

Munir Šahinović- Ekremov

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Ekremov Munir Šahinović

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.