6 spominjanja za upit:

Vlada Čizmar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Čizmar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Sanja Čižmar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vesna Čižmar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Željko Čižmar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tomislav Čižmar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.