5 spominjanja za upit:

Stanislava Čarapina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Čarapina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vera Čarapina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Čarapina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Čarapina

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.