Organizacija: Hrvatski Nacionalni Nogometni Savez Kanade i SAD .