Organizacija: Hrvatski sportski i društveni centar Hamilton .