Organizacija: Hrvatska kulturno-umjetnička i sportska zajednica e. V. Berlin .