Organizacija: Hrvatsko dobrotvorno i športsko društvo Coober Pedy .