Organizacija: Demokratski savez Hrvata u Vojvodini .