Organizacija: Galerija hrvatske naivne umjetnosti .