Organizacija: Udruga bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta .