Organizacija: Društvo bivših studenata hrvatskih sveučilišta .