Sjećanje: Vuković


Hrvatski zapis (1564.) Jurja Vukovića iz Jastrebarskoga.

“Iz samoga Vukovićeva rukopisa znamo, da je rodjen iz Jastrebarskoga, 

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=119610

Oznake: Vuković